O nás

Nadácia Matador (predchádzajúci názov Nadácia na podporu Púchovského regiónu) bola založená z iniciatívy spoločností Matador a.s Púchov a Matador Holding a.s. Púchov dňa 9.12.2002 a následne zapísaná do registra Ministerstva vnútra SR dňa 27.12.2002.

Pôvodný cieľom zakladateľov bolo zriadiť neziskovú organizáciu, ktorá bude sústreďovať dve percentá zo zaplatených daní zamestnancov podnikov v skupine MATADOR a tieto formou finančnej podpory poskytovať organizáciám a jednotlivcom v rámci púchovského regiónu, ktorí to najviac potrebujú.

Od roku 2009 sa činnosť nadácie rozšírila aj na aktivity smerujúce do celoslovenských projektov zameraných na podporu vzdelávania, športu a kultúry. V tomto roku prišlo aj k zmene názvu nadácie z Nadácie na podporu Púchovského regiónu na Nadáciu MATADOR.

V súčasnosti Nadácia MATADOR orientuje svoje aktivity predovšetkým v regiónoch podnikateľských aktivít spoločnosti MATADOR Group. Taktiež sa aktívne zameriava a poskytuje pomocnú ruku zamestnancom tejto spoločnosti v sociálnej núdzi.

Nadácia je taktiež aktívna a používa získané prostriedky na podporu zdravotne postihnutých občanov, záujmových organizácií, nadaných športovcov, športových klubov a škôl.