Aj Vaše 2% dokážu zmeniť veľa

Naša nadácia je verejnoprospešná organizácia so širokým poľom pôsobenia. Figurujeme v zozname prijímateľov, ktorí sú oprávnení na to, aby mohli prijímať 2% z dane z príjmov fyzických osôb a 1% z daní z príjmov právnických osôb.

Fyzické osoby

V prípade záujmu poukázania Vašich 2% zaplatenej dane, vyplňte priložené tlačivo a zašlite ho na Váš daňový úrad najneskôr do 30. apríla.

V prípade, že ste zamestnancom jednej zo spoločností MATADOR Group toto tlačivo Vám bude poskytnuté na Vašom personálnom oddelení.

Právnické osoby

V prípade záujmu poukázania Vášho 1% našej nadácii pre Vás ako právnickú osobu neexistuje špeciálny formulár oprávňujúci darovanie.

Ak budete chcieť prispieť, prosím poukážte na tento fakt priamo v IV. časti Vášho daňového priznania.

Sme Vám vopred veľmi vďační za každú finančnú podporu

Číslo účtu Nadácie Matador2945000842 / 1100
IBANSK85 1100 0000 0029 4500 0842
BIC (SWIFT)TATRSKBX

Vopred Vám za prejavenú štedrosť a príspevky ďakujeme a zaväzujeme sa tomu, že tieto prostriedky budú použité na podporu vzdelania, kultúry, športu a tých ktorí sú odkázaní na pomoc druhých.